Iskola előkészítő foglalkozások

Az iskolakezdés óriási kihívást jelent egy 6-7 éves kisgyereknek. Nem mindegy, hogy az iskolapadba beülve könnyen veszi az akadályokat vagy már az elején kudarcok érik.

 

Az iskolaelőkészítő foglalkozásokon a sikeres iskolai tanuláshoz szükséges részképességek, készségek fejlesztése történik. Első lépésként minden gyermekkel képességfelmérést végzek, hogy lássam melyek azok a területek, amelyek esetlegesen gyengébben működnek, erősítésre, fejlesztésre szorulnak és ez alapján állítom össze az egyénre szabott fejlesztési tervet.

 

A legfontosabbak részképességek, melyek a sikeres iskolai tanuláshoz elengedhetetlenek az alábbiak:

 

1.Tájékozódási képességek (testséma, síkbeli, térbeli, időbeli tájékozódás)

2. Jobb-bal oldal megkülönböztetése

3. Vizuomotoros koordináció (látás és mozgás összerendezése)

4. Finommotorika és grafomotorika (a kéz, az ujjak mozgékonysága, együttműködése)

5. Vizuális észlelés (alakállandóság, alak-háttér megkülönböztetés, rész-egész viszony, látáshoz kötött megkülönböztetés- azonosítás, sorrendiség)

6. Auditív észlelés (hallási figyelem, zajok, hangok megkülönböztetése)

7. Mennyiség állandóság

8. Emlékezet (vizuális - azaz látáshoz kapcsolódó, auditív - azaz halláshoz kapcsolódó, verbális - azaz beszédhez kapcsolódó, valamint mozgásos)

9. Probléma megoldó gondolkodás

10. Kommunikáció

 5.1

 

Ha ezek a területek megfelelően működnek, akkor az iskolában nem okoz majd a kicsinek erőfeszítést a jó teljesítmény, sikerélménye lesz, szeretni fogja a tanulást. Mint minden más területen, itt is nagyon fontos a prevenció! Ha időben gondoskodik gyermeke fejlettségéről, elkerülhetik a tanulással való küzdelmet!

 

A foglalkozások igénybevételéhez időpont egyeztetés szükséges!